Trang này tóm tắt ngày mở lại và yêu cầu của nhà nước. Mỗi tiểu bang có ngày mở lại, yêu cầu và hướng dẫn khác nhau. Vui lòng kiểm tra trang web của thống đốc tiểu bang và trang web của bộ y tế tiểu bang để biết thêm thông tin. Chúng tôi khuyến khích chủ tiệm nail và công nhân đọc hướng dẫn COVID-19 của tiểu bang của bạn và sửa đổi kế hoạch an toàn của bạn cho phù hợp (ví dụ: yêu cầu chiếm tối đa sẽ thay đổi theo tiểu bang). Nếu hướng dẫn của tiểu bang của bạn không toàn diện như hướng dẫn chung trên trang web này (được điều chỉnh từ Kế Koạch An Toàn COVID-19 của Minnesota), chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng Kế Hoạch COVID-19 trang web để bảo vệ tốt nhất cho chính bạn, nhân viên và khách hàng của bạn trong đại dịch này. Ngay cả khi tiểu bang của bạn không yêu cầu bạn phải có Kế Hoạch An Toàn COVID-19 bằng văn bản, chúng tôi rất khuyến khích bạn có một Kế Hoạch trong tiệm của bạn có thể dễ dàng truy cập cho tất cả nhân viên và khách hàng tiềm năng (nếu khách hàng hỏi) và thực hiện tất cả đến mức có thể. Nếu bạn có thắc mắc về yêu cầu của tiểu bang, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể giúp bạn tìm thông tin.

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi cập nhật và hướng dẫn cho tiệm nail cho các tiểu bang sau: California, Delaware, Maryland, Minnesota, New Jersey,Pennsylvania.

Thời báo New York có một trang để theo dõi các kế hoạch mở lại của mỗi tiểu bang

Xem làm thế nào tất cả 50 quốc gia đang mở cửa trở lại

Liên hệ qua email:

Healthysalons@drexel.edu

  • Facebook

Follow us on 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được cung cấp bởi the HealthySalonProject chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế cho tư vấn sức khỏe chuyên nghiệp. Tất cả các thông tin trên trang web được cung cấp với thiện chí. Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trên trang web này là rủi ro của riêng bạn.

© 2023 Healthy Salons Project