Maryland​​

  • Bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, tiệm nail , tiệm xăm, doanh nghiệp massage, tiệm thuộc da có thể mở cửa trở lại:

    • ở mức 50 phần trăm

    • chỉ có hẹn

    • Các giao thức an toàn nghiêm ngặt:

  • Các thẩm mỹ viện phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn cách ly và khử trùng xã hội và sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân.

  • Thống đốc Larry Hogan - Trang web chính thức cho Thống đốc Maryland

Liên hệ qua email:

Healthysalons@drexel.edu

  • Facebook

Follow us on 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được cung cấp bởi the HealthySalonProject chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế cho tư vấn sức khỏe chuyên nghiệp. Tất cả các thông tin trên trang web được cung cấp với thiện chí. Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trên trang web này là rủi ro của riêng bạn.

© 2023 Healthy Salons Project